Kontaktné informácie

Ing. Elena Debrecíniová
Moyzesova 793/75
958 01  
Partizánske

Kontakt:

+421 905 932 394                            


Kontaktný formulár

IČO: 53 358 562
DIČ: 1070801677 

Nie je platca DPH

Označenie registra: Živnostenský register OÚ Prievidza,
číslo: 340-45481

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom 
v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01  Trenčín, tel.: 032/640 0109